YARGITAY KARARLARI

Boşanma Davalarında ve Aile Mahkemelerinde Arabuluculuk

Aile arabuluculuğu, yabancılık unsuru taşıyanlar da dâhil olmak üzere, ancak tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri iş veya işlemlerden doğan uyuşmazlıklarının çözümlenmesinde uygulanır. Şu kadar ki, aile içi şiddet iddiasını içeren uyuşmazlıklar...

Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirme Ve Yayma Suçu

YARGITAY CEZA GENEL KURULU Tarih: 10.06.2014 Esas: 2012/1514 Karar: 2014/312 Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirme Ve Yayma Suçu Özet: Kendisi ve eşi de memur olan sanığın, yapacakları şikayete konu olmak üzere eşi ile aynı işyerinde ebe olarak çalışan...

Noterlerce Gerçekleştirilen Devir İşlemleri Araç Mülkiyetinin Devri İçin Yeterli Olup, İşlemin Tamamlanması İçin Trafik Tesciline Alıcı Adına Tescil İşlemi Yapılması Mutlak Koşul Değildir.

YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ Tarih: 19.02.2019 Esas: 2016/6167 Karar: 2019/1692 Noterlerce Gerçekleştirilen Devir İşlemleri Araç Mülkiyetinin Devri İçin Yeterli Olup, İşlemin Tamamlanması İçin Trafik Tesciline Alıcı Adına Tescil İşlemi Yapılması Mutlak Koşul Değildir....