Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklarda Niteliğine Göre Süresinde Ayıp İhbarında Bulunmayan İş Sahibi Eseri Olduğu Gibi Kabul Etmiş Sayılır. Alındığı Tarihten İtibaren Sekiz Gün İçinde İtiraz Edilmeyen Fatura İçeriği Kesinleşir.

YARGITAY 15. HUKUK DAİRESİ Tarih: 09.10.2017 Esas: 2017 / 1382 Karar: 2017 / 3332 Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklarda Niteliğine Göre Süresinde Ayıp İhbarında Bulunmayan İş Sahibi Eseri Olduğu Gibi Kabul Etmiş Sayılır. Alındığı Tarihten İtibaren Sekiz Gün...

Fiili Taksim Önalım Hakkının Kullanılmasına Engel Olup Davanın Her Aşamasında İleri Sürülebileceği Gibi Mahkemece de Re’sen Araştırılmalıdır.

YARGITAY 14. HUKUK DAİRESİ Tarih: 25.09.2017 Esas: 2015 / 16228 Karar: 2017 / 6818 Fiili Taksim Önalım Hakkının Kullanılmasına Engel Olup Davanın Her Aşamasında İleri Sürülebileceği Gibi Mahkemece de Re’sen Araştırılmalıdır. Özet: Dava, önalım hakkına dayalı tapu...

Geçersiz Sözleşme Nedeniyle Verdiğini Geri İsteyen Aldığını İade ile Yükümlüdür; Ancak Aldığı Şey Kusuru Olmaksızın Elinden Çıkan Taraf İade ile Yükümlü Değildir.

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU Tarih: 06.10.2004 Esas: 2004 / 13-420 Karar: 2004 / 443 Geçersiz Sözleşme Nedeniyle Verdiğini Geri İsteyen Aldığını İade ile Yükümlüdür; Ancak Aldığı Şey Kusuru Olmaksızın Elinden Çıkan Taraf İade ile Yükümlü Değildir. Özet: Davacı, haricen...

Haksız Eylem (Tedavi Hatası) Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat – Malpraktis – Geçici İşgöremezlik Süresi Kazancının En Az Asgari Ücret Kadar Olduğu Kabul Edilmektedir.

YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ Tarih: 12.05.2016 Esas: 2016 / 3362 Karar: 2016 / 6615 Haksız Eylem (Tedavi Hatası) Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat – Malpraktis – Geçici İşgöremezlik Süresi Kazancının En Az Asgari Ücret Kadar Olduğu Kabul Edilmektedir. Özet:...

Haklı Bir Sebebe, Hatta Emeklilik, Askerlik, Evlilik Gibi Nedenlere Dayalı Olsa Dahi İş Sözleşmesini Fesheden İşçi İhbar Tazminatı Talep Edemez.

YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Tarih: 27.06.2016 Esas: 2015 / 6816 Karar: 2016 / 19283 Haklı Bir Sebebe, Hatta Emeklilik, Askerlik, Evlilik Gibi Nedenlere Dayalı Olsa Dahi İş Sözleşmesini Fesheden İşçi İhbar Tazminatı Talep Edemez. Özet: İhbar tazminatı, belirsiz süreli...