İşçilik Alacakları – İş Akdinin Haklı Nedenle Feshi – Doğruluk Ve Bağlılığa Aykırı Davranışlar – İşverenin Güvenini Kötüye Kullanma

YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Tarih: 27.02.2019 Esas: 2015/32671 Karar: 2019/4880 İşçilik Alacakları – İş Akdinin Haklı Nedenle Feshi – Doğruluk Ve Bağlılığa Aykırı Davranışlar – İşverenin Güvenini Kötüye Kullanma Özet: Davacı iş akdinin haksız feshedildiğini iddia...

İşe İade – Sık Rapor Alınması – Mazeretsiz İşe Gelmeme – İş Kanunu’nun 25/1-B-A Alt Bendine Göre Yapılan Fesih Öncesinde Savunma Alınmasına Gerek Bulunmamaktadır.

YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Tarih: 27.02.2019 Esas: 2018/6675 Karar: 2019/4930 İşe İade – Sık Rapor Alınması – Mazeretsiz İşe Gelmeme – İş Kanunu’nun 25/1-B-A Alt Bendine Göre Yapılan Fesih Öncesinde Savunma Alınmasına Gerek Bulunmamaktadır. Özet: Davacı,...

İdrak Çağında Bulunduğu Anlaşılan Ortak Çocuğun Eğitim, Kültür, Yaşam Olanakları Bakımından Nerede Yaşamak İstediği Konusunda Bilgilendirilerek, Velayet Hakkındaki Tercihinin Hakim Tarafından Kendisinden Sorulması Gerekir.

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ Tarih: 26.03.2019 Esas: 2018/7239 Karar: 2019/3464 İdrak Çağında Bulunduğu Anlaşılan Ortak Çocuğun Eğitim, Kültür, Yaşam Olanakları Bakımından Nerede Yaşamak İstediği Konusunda Bilgilendirilerek, Velayet Hakkındaki Tercihinin Hakim Tarafından...