Bordrolarda Fazla Mesai Tahakkukunun Bulunması Halinde Bordrolar İşçinin İmzasını Taşıyorsa Fazla Mesai Tahakkuk Ettirilen Ayların Dışlanması, Bordrolar İmzasız İse Fazla Mesainin Tanık Beyanlarına Göre Hesaplanıp Davacıya Ödenen Miktarların Mahsubu Gerekmektedir.

YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Tarih: 06.05.2019 Esas: 2017/10313 Karar: 2019/9894 Bordrolarda Fazla Mesai Tahakkukunun Bulunması Halinde Bordrolar İşçinin İmzasını Taşıyorsa Fazla Mesai Tahakkuk Ettirilen Ayların Dışlanması, Bordrolar İmzasız İse Fazla Mesainin Tanık...

Borçlunun, Üçüncü Kişi Nezdinde İleride Doğması Muhtemel Alacaklarının Haczi İse Ancak İİK’nun 78. Maddesi Kapsamında Gönderilecek Haciz Yazısı İle Mümkündür.

YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ Tarih: 04.04.2019 Esas: 2018/12447 Karar: 2019/5556 Borçlunun, Üçüncü Kişi Nezdinde İleride Doğması Muhtemel Alacaklarının Haczi İse Ancak İİK’nun 78. Maddesi Kapsamında Gönderilecek Haciz Yazısı İle Mümkündür. Özet: Alacaklı, takibin...