Nama İfaya İzin Verilebilmesi İçin Sözleşmenin Feshedilmemiş, Yani Yürürlükte Olması, Borçlunun Edimin İfasında Temerrüte Düşmesi Ve Borcun “Yapma Borcu”Na Dair Bulunması Gerekir. 

YARGITAY 15. HUKUK DAİRESİ Tarih: 26.02.2019 Esas: 2018/4438 Karar: 2019/802 Nama İfaya İzin Verilebilmesi İçin Sözleşmenin Feshedilmemiş, Yani Yürürlükte Olması, Borçlunun Edimin İfasında Temerrüte Düşmesi Ve Borcun “Yapma Borcu”Na Dair Bulunması Gerekir. ...

Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklarda Akdî İlişkinin Devam Ettiği, Yüklenicinin İşi Bırakmadığı, İşyerini Terk Edip Gitmediği Sürece Gerçekleştirilen İş Ve İmalâtların Yüklenici Tarafından Gerçekleştirildiği Karine Olarak Kabul Edilmektedir.

YARGITAY 15. HUKUK DAİRESİ Tarih: 30.05.2019 Esas: 2018/5704 Karar: 2019/2621 Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklarda Akdî İlişkinin Devam Ettiği, Yüklenicinin İşi Bırakmadığı, İşyerini Terk Edip Gitmediği Sürece Gerçekleştirilen İş Ve İmalâtların Yüklenici...