Asıl İşveren Alt İşveren İlişkisinde İşçilik Alacaklarının Hesaplanmasına İlişkin Örnek Bilirkişi Raporu 2

BAKIRKÖY … İŞ MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİNE BİLİRKİŞİ RAPORU  ESAS NO                    : 20../…. DAVACI                    : …….. VEKİLİ                      : Av. ……….. DAVALI                     : …………. VEKİLİ                      : Av. ………. DAVALI        ...

Nafakaya Dayalı İcra Takipleri

Yoksulluk, tedbir, iştirak, yardım nafakasından dolayı alacaklı olduğunu beyan eden kişinin elinde bulunan ilamın hukuki durumu, zamanaşımına uğrayıp uğramadığı, Hukuk Ofisimiz bünyesinde kurulu bulunan icra departmanı tarafından belirlenmektedir. Yapılan incelemeler...