Boşanma – Ayrılık Kararı Verilebilmesi İçin Boşanma Sebepleri İspatlanmış ve Ortak Hayatın Yeniden Kurulma Olasılığı Var Olmalıdır.

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ Tarih: 21.12.2017 Esas: 2016/8574 Karar: 2017/15168 Boşanma – Ayrılık Kararı Verilebilmesi İçin Boşanma Sebepleri İspatlanmış ve Ortak Hayatın Yeniden Kurulma Olasılığı Var Olmalıdır. Özet: Dava, karşılıklı boşanma talebine ilişkindir....

Boşanma – Aynı Zamanda Davacının da Yerleşim Yeri Olan Adrese Hasım Durumunda Olan Davalıya Tebligat Kanunu’nun 21/2. Maddesi Kapsamında Yapılan Tebligat Geçerli Değildir.

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ Tarih: 02.06.2016 Esas: 2015 / 18196 Karar: 2016 / 10891 Boşanma – Aynı Zamanda Davacının da Yerleşim Yeri Olan Adrese Hasım Durumunda Olan Davalıya Tebligat Kanunu’nun 21/2. Maddesi Kapsamında Yapılan Tebligat Geçerli Değildir. Özet: Boşanma...

Boşanma – Davalının Cevap Dilekçesinde Dayanmadığı Tanık Delilinin Daha Sonra Verilen Dilekçe İle Bildirilmesi – Boşanma Nedeniyle Maddi Manevi Tazminat – Süresinde Bildirilmeyen Tanık Delili 

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ Tarih: 15.01.2018 Esas: 2018 / 24 Karar: 2018 / 1187 Boşanma – Davalının Cevap Dilekçesinde Dayanmadığı Tanık Delilinin Daha Sonra Verilen Dilekçe İle Bildirilmesi – Boşanma Nedeniyle Maddi Manevi Tazminat – Süresinde...